Karolin Johansson

Kultur

Inom kulturområdet har vi följande uppdrag och verksamhet

I Karlsborg har kulturlivet ett brett spektrum inom musik, teater, litteratur och film. Här finns tre bibliotek, fästningsmuséet , biograf och kulturskola.
I Kultur- och fritidsförvaltningens  uppdrag ligger att arrangera allmänkulturell verksamhet samt att stödja föreningar, studieförbund och organisationer i deras verksamhet. Denna verksamhet skall locka till engagemang och lust att själv medverka.
 Kultur för barn och unga anses särskilt viktigt då goda kulturvanor skapas i unga år.. Elever bjuds in att se teater och uppleva författarbesök i samarbete med skolkulturgruppen. Genom kulturskolan erbjuds också möjlighet att använda sin egen kreativitet och pröva olika kulturyttringar som musik, teater och dans.

 Uppdrag i sammanfattning

•allmänkulturella området som t ex film, teater, musik, dans samt konstnärlig utsmyckning
•kulturmiljöer
•bidrag till studieförbund och kulturföreningar
•biblioteksverksamhet
•kulturstipendium

 

Kontakt

Kultur- och fritidschefThomas Blomgren 0505-171 67Kontakt
Kulturassistent Kultur- och fritidsförvaltningenÅsa Wibjörk 0505-171 71Kontakt
Kultur- och fritidsförvaltningenBesöksadress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Storgatan 16
546 82 Karlsborg


Kultursamordnare Kultur- och fritidsförvaltningenJohanna Marström 0505-170 28Kontakt

Länkar