Webbild Utmärkelser 2016

Utmärkelser kultur och fritid

Kommunen sätter stort värde på invånarnas engagemang och insatser inom kultur- och fritidsområdet och delar därför ut Utmärkelser 2017. Nu är det dags att söka eller lämna förslag!

Stipendium för unga

Ung kultur och Ung fritid ska uppmuntra talang inom områdena kultur och idrott/fritid. Stipendiebeloppet är 2 500 kr vardera.

Villkor:

Ålder: till och med det år man fyller 20 år.
Stipendiaterna ska vara födda eller bosatta i Karlsborgs kommun.

Pris förtjänstfulla insatser

Pris delas ut för förtjänstfulla insatser inom antingen kultur- eller fritidsområdet och varierar beroende på mottagaren. Pris kan även delas ut till förening eller organisation som i sitt arbete har bidragit till att utveckla kultur- fritidslivet i kommunen.

Villkor:

Ålder: från och med det år man fyller 21 år.
Pristagarna ska vara födda eller bosatta i Karlsborgs kommun.

Utmärkelserna delas ut efter förslag eller egen ansökan.
Utmärkelserna delas ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni.

Förslag och ansökan

Välkommen med förslag/ansökan senast 2017-04-23 till:
Karlsborgs kommun, kultur- och fritidsförvaltningen,
Storgatan 36, 546 32 Karlsborg

Du kan även skicka förslaget/ansökan med e-post till:

kultur.fritid@karlsborg.se

Kontakt

Kultur- och fritidschefThomas Blomgren 0505-171 67Kontakt