Barn

Utbildning & barnomsorg

Inom barn- och utbildningsförvaltningen jobbar ca 200 personer. Vi har som uppgift att skapa bra förhållanden för ditt barn när det befinner sig i skolan, på fritids eller på förskolan.

Vår verksamhetsidé är:
Allsidigt lärande, allsidig utveckling 
Vår vision är:
Känna lust och glädje som skapar framtidstro