Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: barn- och utbildningsnämnden 
 

Kort beskrivning

Inom barn- och utbildningsförvaltningen jobbar ca 200 personer. Vi har till uppgift att skapa bra förhållanden för barnen när det befinner sig i skolan, på fritids eller på förskolan.
 

Verksamheter:

  • Administration
  • Förskola och pedagogisk omsorg 
  • Grundskola 
  • Fritidshem 
  • Vuxenutbildning
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2013-03-21

Kontakt

Barn- och utbildningschef Barn- och utbildningsförvaltningenKajsa E Larsson 0505-172 70Kontakt

Övriga kontakter