Barnomsorgsinformation

Verksamhetsformer

I kommunen finns förskolor samt familjedaghem. Barn 1-5 år erbjuds förskola eller familjedaghem. Allmän förskola erbjuds alla 3 - 5-åringar kostnadsfritt 15 timmar/vecka. Barn 6-12 år erbjuds skolbarnomsorg på fritidshem. 

Maxtaxa

Maxtaxa gäller för alla former av barnomsorg.

I de fall då barnets/barnens föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda adresser, och barnet/barnen bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, räknas båda som platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Detta innebär två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

E-tjänster

Du kan söka förskoleplats genom att gå in på våra e-tjänster.
 
Vi erbjuder följande tjänster:
-Presentation av förskolor
-Ansökan om förskoleplats
-Beräkning av preliminär avgift
-Ansökan om inloggningskonto för dig som redan har barn i vår förskoleverksamhet
 
På sidan kan du bl. a se:
-Antal barn på förskolan idag, åldersfördelat på
flickor och pojkar
-Kontaktpersoner, telefonnummer och adresser
 
Som inloggad har du möjlighet att:
-Få information från förskolan m.m.
 
Om du har funderingar på hur du ska fylla i ansökningen eller någon annan av de tjänster som vi erbjuder via Dexter så finns här en manual som förhoppningsvis kan hjäpla dig på vägen.