Barnomsorgsinformation

Verksamhetsformer


I kommunen finns förskolor samt familjedaghem.
Barn 1-5 år erbjuds förskola eller familjedaghem.
  
Allmän förskola erbjuds alla 3 - 5-åringar kostnadsfritt 15 timmar/vecka.
 
Barn 6-12 år erbjuds skolbarnomsorg på fritidshem.
 
Maxtaxa gäller för alla former av barnomsorg.

E-tjänster

Du kan söka förskoleplats genom att gå in på våra e-tjänster.
 
Vi erbjuder följande tjänster:
-Presentation av förskolor
-Ansökan om förskoleplats
-Beräkning av preliminär avgift
-Ansökan om inloggningskonto för dig som redan har barn i vår förskoleverksamhet
 
På sidan kan du bl. a se:
-Antal barn på förskolan idag, åldersfördelat på
flickor och pojkar
-Kontaktpersoner, telefonnummer och adresser
 
Som inloggad har du möjlighet att:
-Få information från förskolan m.m
 
Om du har funderingar på hur du skall fylla i ansökning eller någon annan av de tjänster som vi erbjuder via Dexter så finns här en manual som förhoppningsvis kan hjäpla dig på vägen.