Bokhyllor Mölltorps bibliote

Avgiftsfri skola

Skolan är obligatorisk och ska vara avgiftsfri.

Från och med läsåret 17-18 kommer vi från skolans sida att ha en aktivitetsplan med inplanerade resor/studiebesök som ligger i linje med läro- och kursplanemål.
De här aktiviteterna bekostas helt och hållet av skolan.