Internationellt samarbete

comeniusStrandskolan är med i Comenius, ett internationellt projekt som finansieras av EU.

De projekt som stöds genom Comenius ska bidra till att öka kvaliteten i undervisningen, främja rörlighet och språkinlärning samt stärka den europeiska dimensionen i undervisningen.

Några av Comenius övergripande mål är följande:

  • Att bland undervisande personal utveckla kunskapen om och förståelsen för europeiska kulturernas och språkens mångfald och deras värde.
  • Utveckla ett aktivt europeiskt medlemskap

 

I projektet ”Fit – Fair – Successful” ingår följande länder:

Sverige

Finland

Tyskland

Slovenien

England

Cypern

Turkiet

Länkar till projektets skolor