Anders Åkerberg

Frånvaro och ledighet

Anmäl frånvaro

Om barnen på grund av sjukdom eller annan orsak ej kan komma till skolan, skall målsman snarast anmäla detta till skolan. Ring till lärarrummet på 0505-173 19. Om eleven går på fritidshem måste frånvaro även anmälas till respektive avdelning! 
 

Ledighet från skolarbetet

Skolan är en arbetsplats, där varje arbetsmoment är viktigt. Om skolan skall kunna uppnå sina uppställda mål, får inte undervisningstiden beskäras i onödan. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid.  
 
Endast giltig frånvaro, t ex på grund av sjukdom, kan skolan kompensera genom stödundervisning. Föräldrarna åläggs - i den nya läroplanen - ett större ansvar för att hjälpa eleven att ”ta igen” de moment som han/hon missar p g a ledighet.
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-20