Bild på ett par som håller varandra i händerna.

Om kränkande behandling

Det är ett känt faktum att mobbning förekommer i svenska skolor och att många elever berörs av detta, antingen som offer eller som mobbare.  
 
Det är svårt att upptäcka mobbning, eftersom det sker när vuxna inte ser det. Ett mobbat barn har ofta svårt att berätta vad det är utsatt för, eftersom det känns så plågsamt.  
 
På Strandskolan arbetar vi aktivt med att förebygga och aktivt stoppa mobbning utifrån en likabehandlingsplan.    

Vad är mobbning?

Det kan vara svårt att skilja mobbning från så kallade konflikter och bråk. Det är mobbning om en elev upprepade gånger utsätts för negativa handlingar, t. ex. knuffar, elaka kommentarer, utfrysning eller andra former av förnedring.  
 

Elevvård

Om en elev har problem, t ex med kamrater, blir mobbad, känner sig osäker och ängslig, ska skolan och hemmet hjälpas åt att stödja och uppmuntra denna elev.
 
Det är viktigt att eleven känner att vi tillsammans försöker ordna så bra som möjligt för honom eller henne. Ett sätt är att rektor, klassföreståndare, vårdnadshavare, skolkurator, skolsköterska och speciallärare samlas till ett åtgärdsmöte, där man talar om elevens problem och på så sätt finner hjälp för eleven.
Kort sagt betyder elevvård att skolpersonal ska försöka göra så att det inte blir några skolsvårigheter och andra personliga problem för eleven. Om problem ändå dyker upp, hjälper skolan till med att på olika sätt försöka lösa svårigheterna.
 
All personal inom skolan har förstås tystnadsplikt.
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-04-27