Per Löfquist

Regler för bra trivsel och ordning

Personalen och elevrådet har tillsammans kommit överens om ett antal regler som är tänkta att skapa bra trivsel och ordning på vår skola:
 • Uppträd hyggligt och visa hänsyn mot kamrater och personal.
 • Var aktsam om skolans lokaler och materiel.
 • Använd papperskorgarna för skräp.
 • Kasta bara snöboll på avsedd plats (, d.v.s. gräsmattorna vid sjön)
 • Ta inte med dig farliga saker till skolan (t. ex. kniv).
 • Cykla inte på skolgården och använd inte cykeln under skoltid utan lärares tillåtelse. Cykeln parkeras i cykelstället.
 • Kasta inte sten.
 • Respektera reglerna för sjön (hjälm, skyltar och gränser). 
 • Kasta eller sparka inte boll i korridoren.
 • Inget godis eller tuggummi under skoltid.
 • Lämna inte skolområdet utan tillåtelse från din lärare.
 • Du ska ha hjälm om du åker inlines eller skateboard.
 • Åk inte kickboard på skolgården.
 • Använd inte mobiltelefoner under skoltid.
 • Lämna inte pengar eller värdesaker i korridoren.
 • Vi har inte ytterkläder eller mössa på oss inomhus.