Strandskolans föräldraråd

På Strandskolan finns det ett föräldraråd som träffas 3 - 4 gånger/termin.
I varje klass från F - 6 finns det representanter valda. På mötena deltar
också rektor och ibland lärare från skolan. Protokoll från mötena kommer
att läggas ut på denna webbsida.