Karlsborgs Gymnasieskola

Introduktionsprogrammet

 

För mer information kontakta Vuxenutbildningen Anna Dahlson. Se länk till höger.

 

Nationella program

Karlsborg har med 12 andra kommuner i gamla "Skaraborg" skrivit ett avtal där eleverna från dessa kommuner fritt får söka samtliga program och inriktningar inom avtalsområdet.
 Frågor om utbildningsvägar m.m:
Studie- och yrkesvägledaren på Carl Johanskolan. Se länk till höger.
 
 

 

Preparandutbildning

 

För vem: För den som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Plats: Karlsborg
Tid: Max ett läsår
Mål: Eleven skaffar sig behörighet att kunna söka till ett yrkes- eller högskoleförberedande program

Innehåll:

  

 • Eleven läser in de grundskoleämnen som inte är godkända och som behövs för att bli behörig till ett visst nationellt program
 • Eleven erbjuds ytterligare grundskoleämnen som eleven inte är godkänd i
 • Eleven erbjuds att läsa in kärnämnen från ett nationellt program 
Tillbaka till sidans topp

  

 

Programinriktat individuellt val (ej obligatoriskt att erbjuda) 

För vem: För den som saknar behörighet men är godkänd i svenska samt i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen alternativt i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen
Plats: Erbjuds genom avtal med annan kommun
Tid: Individuell
Sökbar: För programinriktat individuellt val gäller att utbildningen erbjuds för en grupp elever och att den är sökbar
Mål: Att bli behörig till ett nationellt program (kan ske när som helst under skolåret) och därmed övergå till ett nationellt program
Innehåll:
 • Eleven läser in de grundskoleämnen som inte är godkända och som behövs för att bli behörig till ett yrkesprogram
 • Inom detta program läser eleven kurser från ett nationellt yrkesprogram
Tillbaka till sidans topp


Yrkesintroduktion

 

För vem: För den som saknar behörighet till ett yrkesprogram
Plats: Karlsborg alternativt i samverkan med annan kommun
Tid: Individuell
Sökbar: Programmet är sökbart
Mål: Eleven får en yrkesinriktad utbildning som underlättar en etablering på arbetsmarknaden eller leder till studier på ett yrkesprogram
Innehåll:
 • Detta program innehåller huvudsakligen en yrkesutbildning
 • Eleven erbjuds karaktärsämnen/kurser från ett nationellt yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning
 • Eleven erbjuds arbetsplatsförlagt lärande eller praktik
 • Eleven erbjuds att läsa in de grundskoleämnen som inte är godkända
Tillbaka till sidans topp


Individuellt val

 

För vem: För den som saknar behörighet till ett yrkesprogram, saknar motivation och har stora kunskapsbrister
Plats: Karlsborg
Tid: Individuell
Mål: Eleven går vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.
Innehåll:
 • Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som inte är godkända och som behövs för att bli behörig
 • Eleven erbjuds att läsa gymnasiegemensamma- och karaktärsämnen inom gymnasieskolan
 • Eleven erbjuds andra insatser som gynnar elevens kunskapsutveckling så som praktik och olika motivationsinsatser 
Tillbaka till sidans topp


Språkintroduktion

 

För vem: För nyanlända till Sverige och som saknar behörighet till ett nationellt program. Här ligger tyngdpunkten på svenska språket för att så fort som möjligt kunna gå vidare till annan utbildning eller arbete. Utbildningen är individuellt utformad och anpassad efter varje enskild elevs behov.
Plats: Karlsborg
Tid: Individuell
Mål: Eleven ska kunna söka till ett nationellt program eller övergå till något av programmen yrkesintroduktion eller individuellt val.
Innehåll:
 • Eleven läser in svenska som andraspråk från grundskolan
 • Eleven erbjuds att läsa grundskole- och gymnasiegemensamma ämnen som eleven bedöms behöva i sin fortsatta utbildning.
Tillbaka till sidans topp


Kontakt

Studie- och yrkesvägledareCecilia Vikenstrand 0505-170 40KontaktBesöksadress

Kungsgatan 16
546 30 Karlsborg


Rektor Vuxenutbildningen Karlsborg och Karlsborgs gymnasieskolaAnna Dahlson 0505 - 170 71Kontakt

Dokument

Länkar