Barn- och elevhälsan

 
Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen och ska anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

För oss i Karlsborg är det viktigt att se hela individen från 0 år och uppåt och därför har vi valt att benämna enheten Barn- och elevhälsa. För de yngsta har vi en familjecentral och den psykolog vi nu arbetar tillsammans med, utifrån ett hälsofrämjande arbete, är även till för förskolans personal i form av handledning.
Den medicinska delen hanteras av BVC för barn under 6 år. Därifrån får föräldrar och barn stöd och där genomförs eventuella utredningar. Förskolan har ett samarbete med BVC i Karlsborg i form av Barnens Bästa-möten.
Skolsköterskor och skolläkare finns tillgängliga för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Barn- och elevhälsan är en central enhet som startade i augusti 2016 och är under uppbyggnad. Till enheten är följande professioner knutna; en central specialpedagog, en kurator, skolsköterskor och familjecentral. Inför nästa år avses en komplettering med ytterligare en specialpedagog som riktar sig mot yngre barn i förskola och grundskola.
 
Barn- och elevhälsans uppgift är att tillsammans med skola och föräldrar främja barn och elevers hälsa och utveckling och förebygga att problem uppstår

Carl Johanskolan
Skolsköterska Ann-Marie Jernetz.
Nås lättast via e-post: ann-marie.jernetz@karlsborg.se  alternativt telefon 0505 - 170 54

Strandskolan
Skolsköterska Anna-Karin Mellring.
Finns på skolan tisdagar kl. 07.30 - 16.30 och fredagar kl. 07.30 - 15.00 
Telefon: 0505 - 173 92

Mölltorpskolan
Skolsköterska Anna-Karin Mellring.
Finns på skolan onsdagar kl. 07.30 - 16.30 och torsdagar ojämna veckor kl. 07.30 - 16.00
Telefon: 0505 - 173 92

Tid för att träffa skolläkare Christina Henningsson sker via skolsköterskorna.

Kurator:
Annika Wallbom

Arbetstider:
Måndag - tisdag - torsdag 07.30- 16.00, onsdag 07.30 - 17.00, fredag 07.30 - 15.00
Telefon: 0505 - 170 59  
Telefontid:
Måndagag, tisdag och torsdag 07.30 - 08.30
Övriga arbetsdagar/tider går det bra att tala in ett meddelande så ringer jag upp.Kontakt

Barn- och elevhälsochef Barn- och utbildningsförvaltningenKjell Sjölund 0505-172 67KontaktKontaktlista
SkolsköterskaAnna-Karin Mellring 0505-17392Kontakt
Specialpedagog ElevhälsanAnn-Helene Kristoffersson 0505-172 62Kontakt
KuratorAnnika Wallbom 0505-170 59, 070-781 70 59Kontakt

Dokument