Kontakta barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningschef Kajsa E Larssonkajsa.eriksson.larsson@karlsborg.seTfn 0505-172 70 Kontakt

Förvaltningsekonom Caroline Swaréncaroline.swaren@karlsborg.seTfn 0505-172 72 Kontakt

Barnomsorgsfrågor Margareta Nordmargareta.nord@karlsborg.seTfn 0505-172 66 Kontakt

Administrativ samordnare Margareta Nordmargareta.nord@karlsborg.seTfn 0505-172 66 Kontakt

Skolskjutsansvarig Ann Johanssonann.k.johansson@tibro.seTfn 0504-183 25 Kontakt