Mobbning, trygghet, säkerhet

Arbetet bygger på att eleverna själva ska hjälpa varandra och börja reagera och agera mot mobbing.

I alla klasser, från år 3, finns det två kompisstödjare, en pojke och en flicka, som är utsedda av klasskamraterna. En kompisstödjare är en person som kan uppmärksamma problem "inifrån" och sen snabbt agera tillsammans med andra kompisstödjare och vuxna på skolan.
Det är ofta lättare för eleverna själva att upptäcka när någon blir illa behandlad. De vuxna på skolan har det yttersta ansvaret för att förhindra mobbing  men eleverna är en viktig resurs.
Elever vet oftast hur stämningar och grupperingar i klassen ser ut och uppfattar sådant som vuxna ibland missar.
Kompisstödjarna fungerar som spindlar i nätet i skolans arbete mot mobbing. De är skolans extra ögon och öron, en länk till de vuxna, men framförallt är de bra kompisar som vågar ta ställning mot mobbing.

Alla elever och barn inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde är olyksfallsförsäkrade i LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG. Här intill finns kommunens försäkringsbesked för denna försäkring. Om det sker någon olycka kontaktar du som förälder/elev vid vuxenutbildningen LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG direkt för att få hjälp med skadeanmälan.