Vill du vara med och göra skillnad?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Vid akuta ärende kontakta kommunens växeln, klockan 07.30-16.00.
Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger, via polis 114 14, för akuta anmälningar. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
08.00-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ-och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Kontakter

Barn och vuxen som håller i en planta

Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

Tänk tanken att få vara en fristad och en trygghet i tillvaron för ett barn eller en medmänniska som under en tid behöver ditt stöd och omtanke.

Tänk om det är precis det som gör skillnad i livet?

Känns tanken bra? Då är du nog en av dem som kan vara intresserad av att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Utbildning, stöd och arvode ingår i uppdraget.

Bor du inte i Karlsborg?

Det gör inget. Vi behöver din hjälp ändå, var du än bor.

Intresserad?

Kontakta Pernilla Ekstrand, enhetschef individ- och familjeomsorgen
0505-171 37, pernilla.ekstrand@karlsborg.se

Här kan du läsa mera om vad det innebär att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem .