Autogiro

Besöksadress
Storgatan 16, Karlsborg

Organisationsnummer:
212000-1629

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Ekonomienheten
546 82 Karlsborg

Kontakter

Låt avgiften för exempelvis vatten, barnomsorg, äldreomsorg eller hyra dras automatiskt från ditt konto.

Med Autogiro dras rätt belopp automatiskt från ditt konto och sätts in på vårt konto. Du slipper hålla reda på räkningar och förfallodagar och riskerar inga förseningsavgifter. Du behöver inte knappa in krångliga OCR-nummer i din dator varje gång du ska betala en räkning.

För betalningar till Karlsborgs kommun finns två olika bankgironummer. Varje bankgironummer kräver en separat anmälan om autogiro.

VA (vatten och avlopp) bankgironummer 476-1821 - 

Övriga betalningar bankgironummer 217-5628 - 

Anmäla autogiro

Du kan anmäla autogiro på tre olika sätt:

  1. Gå in på webbplatsen för Autogirot. Använd  blanketten "Autogiroanmälan - Medgivande till kontonummer.  
  2. Gör en anmälan om autogiro via din internetbank.
  3. Använd kommunens blanketter. Observera att vi har en särskild blankett för autogiroanmälan för vatten- och avloppsfakturor (VA-fakturor). Länk till blanketterna hittar du här nedan:

Blankett för anmälan om autogiro för Vatten och avloppsfaktur (VA-faktura)

Blankett för anmälan om autogiro för övriga fakturor

Avanmäla autogiro

Avanmälning/makulering av autogiro görs i din internetbank eller genom annan kontakt med din bank.

Byte av kontonummer

Om du byter kontonummer eller om du byter bank kontaktar du din bank som ser till att rätt kontonummer finns kopplat till ditt autogiro.

E-faktura

Du kan kombinera autogiro med e-faktura.