Kontrollplan

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska ske, hur kontrollen ska gå till, och ur den ska verifieras och dokumenteras.

Kontrollplanen kan vara allt från mycket enkel och innehålla några enstaka punkter till en mer avancerad kontrollplan med många kontrollpunkter, beroende på omfattningen av byggnationen. Av kontrollplanen ska också framgå vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar som ska lämnas in till plan- och byggenheten.

När krävs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder.

Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen och den ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna vid ansökningstillfället. Utan kontrollplanen kan inget startbesked lämnas och utan startbesked får inte bygget påbörjas.