Rödesund - planer för boende och mötesplatser

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun, Wennergrens och Karlsborgsbostäder arbetar tillsammans fram en ny detaljplan för Rödesunds torg. Området ska innehålla ett torg, cirka 80 bostäder och ett antal lokaler/butikslokaler. Ambitionen är att skapa Skaraborgs attraktivaste torg med ytor för människor att mötas, bo, handla och koppla av.

Boende i attraktivt, sjönära läge

Enligt förslaget ska området inrymma cirka 80 bostäder och det är aktuellt både med hyres- och bostadsrätter. Förslaget tar hänsyn till närliggande befintlig bebyggelse och ska bevara de utblickar som finns idag. Målsättningen är att bygga bostäder och lokaler med riktigt hög kvalitet i såväl gestaltning som utförande.

Planen innebär att Karlsborgsbostäders hyresgäster på Pilen behöver byta bostad och hyresvärden kommer att hjälpa alla berörda hyresgäster till att hitta en ny bostad. 

Ny strandpromenad och brygga

För att ytterligare lyfta området och öka attraktionskraften planeras det också för en ny brygga och strandpromenad som löper längs med vattnet. 

Renovering av befintliga fastigheter

I samarbete med Coop ska den befintliga butiken renoveras och få en ordentlig ansiktslyftning. En omfattande renovering av fastigheten där bland annat Hotell Rödesund ligger är genomförd sedan tidigare och har blivit ett stort lyft för hela området.

Planeringen framåt

Detaljplanen för området har under 2022 varit ute på samråd och granskning. Nu pågår arbete med att sammanställa allt underlag och i mars 2023 går den upp för beslut i Karlsborgs kommunfullmäktige.

En virtuell rundtur

Följ med på en virtuell guidning av ett framtida Rödesund i centrala Karlsborg! Här får du en spännande och inspirerande upplevelse av hur området kan gestaltas.

Virtuell rundtur - kortversion

Om du vill ta dig igenom området på lite kortare tid kan vi rekommendera den här kortversionen av den virtuella rundturen.

Projektgrupp

I projektgruppen ingår:

  • Joakim Ahlin, VD Karlsborgsbostäder
  • Rolf Andersson, styrelseordförande i Karlsborgsbostäder
  • Erik Wennergren, VD Wennergrens
  • Håkan Karlsson, samhällsbyggnadschef i Karlsborgs kommun
  • Linnea Hedin , Emma Lindberg, Frida Skarp från Tengbom, Göteborg
  • Ingvar Blixt från Ritningen, Skövde.