Politisk frågestund - Hur tänker våra politiska partier om framtiden i Karlsborg?

Symbol visionsarbete "Karlsborg 2035"

5 oktober 2021, Kl. 18:30

Bio Casablanca

Tisdagen den 5 oktober är du välkommen till Bio Casablanca för att lyssna till våra folkvalda politikers syn på framtiden i Karlsborg. Till den 30 september var det möjligt att lämna in frågor inför frågestunden. Nu har tiden gått ut för det, men du är ändå välkommen att komma och lyssna till politikernas svar och resonemang kring de frågor som har kommit in.

Tid: Tisdagen den 5 oktober, kl 18.30

Plats: Bio Casablanca

Frågorna är inskickade i förväg

För att kunna ge så bra svar som möjligt behövde frågorna lämnas in i förväg, senast 30 september. De frågor som har kommit in kommer att ställas antingen av frågeställaren själv eller av den som samordnar och koordinerar frågestunden.

Välkommen att lyssna!

Oavsett om du har lämnat en fråga eller inte är du varmt välkommen till en intressant kväll och lyssna till våra folkvalda politikers resonemang kring Karlsborgs framtid.

Visionsfokus: Delaktighet och mod

Under den här kvällen fokuserar vi på visionsorden delaktighet och mod och vill gärna veta hur du ser att de värdeorden ska synas i ett framtida Karlsborg.

Välkommen! Vi bjuder på tilltugg!