Startsida

Karlsborg utvecklas

Karlsborg utvecklas och vi vill att fler ska få möjligheten att leva, bo och verka i Karlsborg. Därför bygger vi nya bostäder, utvecklar nya områden och planerar för ännu mer - av allt.  

På den här sidan visar vi ett axplock av de utvecklingsprojekt som pågår, är planerade eller som vi visionerar om. Ta en titt och inspireras av hur vi gör vårt fina Karlsborg till en ännu bättre plats att bo på, verka i och besöka!

Karlsborgs kommun, Wennergrens och Karlsborgsbostäder arbetar tillsammans fram en ny detaljplan för Rödesunds torg. Området ska innehålla ett torg, cirka 80 bostäder och ett antal lokaler/butikslokaler. Ambitionen är att skapa Skaraborgs attraktivaste torg med ytor för människor att mötas, bo, handla och koppla av.

Under 2021-2023 genomfördes EU-projektet "Be.CULTOUR" (Beyond CULtural TOURism). Forsvik var en av två orter i Västra Götalandsregionen som ingick i projektet. Tanken med projektet är att hitta nya arbetssätt för att utveckla kulturhistoriska miljöer bortom en renodlad besöksnäring för att skapa ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle.

Området på norra sidan om Göta kanal är redan idag en välbesökt och fin mötesplats för både invånare och besökare. Vi ser möjligheterna och vill göra mer.

Under en tid har Karlsborgs kommun planerat för en ombyggnation av kommunens högstadieskola Carl Johanskolan. Den inledande upphandlingsfasen är slutförd och det är nu dags att starta upp arbetet.

På samma plats som nuvarande Strandskolan med ett helt fantastiskt läge intill Bottensjöns strand bygger vi nu en ny F-6-skola. Skolan ska rymma 300 barn och kallas än så länge för Nya Strandskolan.