Vision 2020

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

För att ha ett långsiktigt styrmedel för Karlsborg har kommunfullmäktige fastställt en vision för Karlsborgs kommun: "Vision 2020". Visionen beskriver en önskad framtidsbild av Karlsborg och utgår från ett antal insatsområden och utvecklingsperspektiv.

Vision 2020 ska vara styrande och stödjande för planerings- och utvecklingsarbetet i kommunens nämnder och bolag. Det innebär bland annat att visionen och målen ska arbetas in i kommunens budget- och verksamhetsplan.

Resultatet av utförda insatser ska redovisas i ordinarie årsredovisning.