Kommunala bolag

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Karlsborgs kommunkoncern omfattar, förutom kommunen, även ett antal kommunala bolag. Dessa bolag äger kommunen till 100%.

De kommunala bolagens omsättning är liten i förhållande till kommunens övriga verksamhet. Men det finns ett betydande innehav av anläggningstillgångar i bolagen. Till största delen består dessa av bostadsfastigheter, elnät, fjärrvärme och telenät.

Regler och finanspolicy

I syfte att begränsa och minimera valuta-, ränte- och kreditriskerna samt samordna koncernens finansförvaltning, är kommunens och de helägda bolagens finansiella verksamhet reglerad av kommunens finanspolicy. Den är fastställd av kommunfullmäktige och i tillämpliga delar av bolagsstyrelserna.

De här bolagen är helägda av Karlsborgs kommun:

  • AB Vaberget - moderbolag till de övriga bolagen
  • AB Karlsborgsbostäder
  • Karlsborgs Energi AB
  • Karlsborgs Energi Försäljning AB
  • Karlsborgs Värme AB - dotterbolag till Karlsborgs Energi AB
  • Karlsborgs Turism AB

Läs mer om bolagen på deras egna webbplatser samt i kommunens årsredovisningar.