Politisk organisation

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun är en demokratiskt styrd organisation. I en demokrati utgår all makt från folket och medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället.

 • Kommunfullmäktige december 2018

  Kommunfullmäktige

  Karlsborgs kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan om arbete eller studier. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

 • Rådgivande organ

  Här hittar du information om Karlsborgs kommuns rådgivande organ. Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. I vänstermenyn hittar du länkar till mer information om varje råd.

 • Nämnder

  Vilka nämnder som finns varierar från kommun till kommun.

 • Kommunalråd

  I Karlsborgs kommun är kommunstyrelsens ordförande heltidsarvoderat kommunalråd. Kommunstyrelsens vice ordförande är deltidsarvoderat oppositionsråd.