Nämnder

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Vilka nämnder som finns varierar från kommun till kommun.

I Karlsborg finns utöver kommunstyrelsen, följande nämnder:

 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Socialnämnden
 • Byggnadsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Lönenämnden
 • Valnämnden

Vi ingår också i olika samverkansformer med andra kommuner och har i vissa fall kommungemensamma nämnder.

Läs mer om de olika nämnderna här nedan.

 • Barn- och utbildningsnämnden

  Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för ledning och utveckling av barn- och utbildningsverksamhet i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och riktlinjer som fastlagts av kommunfullmäktige.

 • Socialnämnden

  Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten samt stöder och samordnar övrig kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

 • Byggnadsnämnden

  Nämnden ansvarar för de frågor som hör samman med rollen som trafiknämnd och byggnadsnämnd inkluderande fysisk planering och mätning och kartering.

 • Kollektivtrafiknämnden

  Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik.

 • Lönenämnden

  Lönenämnden är en gemensam nämnd för Gullspång, Mariestad, Töreboda. och Karlsborgs kommun Gullspångs kommun är huvudman.

 • Valnämnden

  Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor.