Uppdraget som förtroendevald

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här finner du information om bland annat vad du behöver veta som ny förtroendevald, vilka blanketter som behöver fyllas i, hur du får tillgång till din läsplatta, hur du söker ekonomisk ersättning samt hur du avsäger ditt uppdrag som förtroendevald.

 • Val av förtroendevalda

  Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs i allmänna val medans kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnderna.

 • Information till dig som ny förtroendevald

  Här finner du information som riktar sig till dig som ny förtroendevald i Karlsborgs kommun. Bland annat hur du får tillgång till din läsplatta, hur du når dina handlingar inför ett sammanträde, hur du ansöker om ersättning och vilka blanketter du måste fylla i som ny förtroendevald.

 • Praktisk information till förtroendevalda

  Hur du ska sköta din e-post, hur du kan boka lokal med mera.

 • Ekonomisk ersättning för förtroendevalda

  För att det inte ska finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i den kommunala politiken har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning när förtroendevalda fullgör sina uppdrag.

 • Avsägelse av uppdrag som förtroendevald

  Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag innan mandatperiodens slut ska du lämna in en skriftlig avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som avslutas.