Ny förtroendevald

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Är du ny förtroendevald i Karlsborgs kommun? Här finner du bland annat information om hur du får din läsplatta, vilka blanketter du måste fylla i som ny förtroendevald samt vart du anmäler kontonummer för utbetalning.

Val

Förtroendevald i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs i allmänna val. Om det blir en ny ledamot i kommunfullmäktige under pågående mandatperiod begär ordförande röstsammanräkning hos Länsstyrelsen och meddelar kommunen. Anmälan om detta sker i kommunfullmäktige.

Förtroendevald i nämnd

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnderna. Det är partiet som lämnar förslag på kandidat, lämnas skriftligt eller digitalt till kanslienheten på kommunledningsförvaltningen.

Förtroendevald i arbetsutskott

Nämnderna väljer ledamöter och ersättare till nämndernas arbetsutskott. Val sker i nämnderna. Det är partiet som lämnar förslag på kandidat, lämnas skriftligt eller digitalt till kanslienheten på kommunledningsförvaltningen.

När du blivit vald till kommunfullmäktige, nämnd eller eller arbetsutskott kommer protokollsutdrag att skickas till dig via e-post (@karlsborg.se adress).

Skapande av konto

När du valts in som ledamot lämnar gruppledare för det politiska partiet du tillhör information om dig som ny förtroendevald till kommunsekreteraren. Uppgifter som behövs är privat e-postadress, ditt mobilnummer samt ditt personnummer.

Dina uppgifter kommer då att skickas från kommunsekreteraren till lönekontoret som skapar en anställning och ger dig ett användarkonto (KBGXXX). När anställningen är skapad beställer kanslichefen ett e-postkonto (@karlsborg.se adress) hos servicedesk IT i Skövde.

Om du sedan tidigare har en pågående anställning i Karlsborgs kommun har du redan ett användarkonto och en e-postadress.

Nämndens sekreterare lägger upp dig som användare i Ciceron Assistent där du når dina handlingar inför politiska sammanträden. 

Information från kommunsekreterare

I samband med att du väljs in som ny ledamot kommer kommunsekreteraren informera dig om bland annat:
Du finner även informationen på https://karlsborg.se/fortroendevald

  • Hur du får tillgång till din Ipad 
  • Regler kring arvode och hur du söker
  • Sammanträdesdagar
  • Användandet av Ciceron Assistent - kan boka tid med nämndsekreterare vid behov
  • Blanketter
  • GDPR-information

Uthämtning av IT-utrusning

Du som förtroendevald ansvarar för att hämta ut utrustningen i början av ditt uppdrag. Uthämtning sker hos IT-akuten. Du bokar själv tid hos IT-akuten via IT-akuten (office365.com) eller genom att ringa 0500-49 85 01. Du får kvittera att du hämtat ut utrustningen. Du behöver ha mobilt BankID.

IT-akuten finns i källaren på kommunhuset. 

IT-akuten ansvarar för att läsplattan är grundinstallerad med uppkoppling mot kommunens wifi, att de appar som är nödvändiga finns installerade samt att inloggningen testas på plats. Utrustningen ska vara stöldmärkt vid utlämnande. 

Du får även ett mobilt bredband till din läsplatta, för att få detta kontaktar du själv kommunens reception via telefon 0505-170 00 eller reception@karlsborg.se

Passertagg

En passertagg med behörighet till kommunhusets sammanträdeslokaler lämnas ut till ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder. Du kontaktar själv kommunens reception för att få din passertagg. Telefon 0505-170 00 eller reception@karlsborg.se

Blanketter

Samtycke om behandling och publicering av personuppgifter - förtroendevalda

På kommunens externa webbplats publicerar vi kontaktuppgifter för dig som förtroendevald, därav behöver vi ditt samtycke genom att du fyller i blanketten Samtyckte om behandling av personuppgifter - förtroendevalda

Blanketten ska lämnas till kanslienheten, Karlsborgs kommun.

Sekretessförbindelse

Som förtroendevald får du skriva på en sekretessförbindelse där du försäkrar att du inte talar om eller för vidare på annat sätt, sådant som du får reda på om enskilda människors personliga förhållanden.

Fullmakt för postöppning

Det är innehållet och inte adresseringen som avgör om post blir allmän handling. Därav krävs en Fullmakt för postöppning från dig som förtroendevald till Karlsborgs kommun att post som är adresserad och sänds till kommunen får öppnas av den person som har hand om postöppningen.

Blanketten ska lämnas till kanslienheten, Karlsborgs kommun.

Intyg för förlorad arbetsinkomst

Vid varje mandatperiods början, med start mandatperioden 2019 samt vid förändring av inkomst, behöver förtroendevalda som inte har en anställning i Karlsborgs kommun, till lönekontoret MTG, lämna in Intyg för ersättning för förlorad arbetsinkomst från arbetsgivaren. Retroaktiv höjning av belopp kan inte ske.

För dig se är egenföretagare, se Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun.

Intyg ska lämnas till lönekontoret MTGK. Lönekontoret MTGK är ett gemensamt lönekontor för Mariestad, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner.

Postadress, Gullspångs kommun, Lönekontoret MTGK, Box 100, 542 21 Mariestad

Mailadress: lonekontoret.mtgk@gullspang.se

Registrera dina kontuppgifter hos Swedbank

När du är ny ledamot eller vid byte av bankkonto ska du registrera ditt kontonummer för att dina ekonomiska ersättningar som förtroendevald ska kunna betalas ut. Registrering av kontouppgifter hos Swedbank.

Lönekontoret har inga bankkontonummer i sina system och därför ska du inte lämna in ditt kontonummer till kommunen. Utbetalningarna sköts via Swedbanks kontoregister. Vid frågor rörande kopplingen mellan bankerna kan du kontakta din bank eller Swedbank.