Kommunstyrelsens arbetsutskott

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

27 augusti 2019, Kl. 13:00

  • 1 oktober 2019, Kl. 13:00
  • 29 oktober 2019, Kl. 13:00
  • 3 december 2019, Kl. 13:00

Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16