Skyddsutrustning och provtagning i vård- och omsorgsverksamheterna

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Det finns fortfarande anledning att hantera Coronapandemin med särskilda rutiner inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Det handlar bland annat om rutiner för säkra besök, skyddsutrustning och provtagning vid misstänkt smitta.

Smittskyddsrutiner kvarstår inom vård- och omsorgsverksamheten

Från 9 februari 2022 är de flesta åtgärderna mot covid-19 borttagna och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Men med anledning av att smittspridningen fortfarande är mycket hög i samhället, har Västra Götalandsregionens smittskydd meddelat att rutinerna för att minska smittspridningen inom vård- och omsorgsverksamheten kommer att behöva kvarstå ytterligare en tid.

Vi fortsätter med regler för säkra besök på Haganäset

Vi följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för vård och omsorg och kommer därmed att fortsätta med regler för säkra besök på Haganäset och våra LSS-boenden. 

Provtagning inom vård- och omsorgsverksamheten

  • Provtagning för Covid-19 för boende och personal sker vid minsta symtom, även diffusa.
  • Det sker även provtagning, så kallad screening, av boende som flyttar in på särskilt boende samt Rehab/korttid från hemmet eller från sjukhus. Dessa personer ska undvika nära kontakter och inta sina måltider i sin lägenhet under 7 dagar från det att personen flyttat in, 14 dagar om personen inte fått tre doser vaccin.  
  • Provtagning kan också göras som ett led i smittspårning vid konstaterad smitta. 
  • Anhöriga meddelas i de fall där vårdtagaren som ska provtas har gett sitt samtycke till det. Vi informerar också om provsvaret. 

Skyddsutrustning inom vård- och omsorgsverksamheten

Det finns tillräckligt med godkänd skyddsutrustning och den används enligt de riktlinjer och direktiv som Västra Götalandsregionen har gett ut.