Så informerar vi

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV och tidningar.

Vid kriser och allvarliga händelser, så kallade extraordinära händelser, kan du också söka information via kommunens kontaktcenter, telefon 0505-170 00. Vid större eller mer långvariga extraordinära händelser kommer kommunen att upprätta en upplysningscentral, dit du kan ringa om du har frågor.

Vid en extraordinär händelse kan du informeras på följande sätt:

  • Genom att ett "Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA" sänds ut som en tjutande signal och via radio och/eller som ett rullande textmeddelande på TV. Läs mer om VMA genom att klicka på den aktuella länken här till vänster.
  • Här på Karlsborgs kommuns webbplats. Vid en större händelse kommer kommunens startsida att helt eller nästan helt användas för att informera om händelsen.
  • Via SOS Alarms krisinformationsnummer 113 13.
  • Vid elavbrott eller andra händelser när det är omöjligt att sända information via webb, radio eller TV kan information spridas via flygblad och/eller dörrknackning. Eventuellt kan även högtalarbilar användas.
  • Krisinformation.se - myndighetsinformation vid nationella kriser
  • Vid riksomfattande extraordinära händelser, till exempel en pandemi, en stor olycka eller en naturkatastrof, kan du även hitta information om händelsen och svenska myndigheters insatser på webbplatsen krisinformation.se, se länk till höger.

Det finns ett utomhusvarningssystem som används vid exempelvis gasutsläpp, stor brand eller någon annan allvarlig olycka.

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.