VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

Det finns ett utomhus varningssystem som används vid gasutsläpp, stor brand eller någon annan allvarlig olycka.

Signaler provas den första helgfria måndagen klockan 15.00 i mars, juni, september och december.

Signalen ljuder i sju sekunder som följs av 14 sekunders tystnad under minst två minuter.

När signalen ljuder ska du:

  • gå inomhus.
  • stänga fönster, dörrar och ventilation.
  • lyssna på lokalradion - Radio Skaraborg– för mer information.

När faran är över startas en signal som ljuder 30 till 40 sekunder.