Våldsbejakande extremism

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Röda korset har öppnat en nationell stödtelefon.

Orostelefon 020-100 200

Nu kan du ringa 020-100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att en anhörig eller en vän från att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse. Stöd ges även till den som bara vill prata om sin oro.

Röda korsets nationella stödlinje är öppen under vardagar mellan kl. 09.00 och 15.00. Resten av tiden kan du lämna ett meddelande på stödlinjens telefonsvarare så blir du uppringd så snart handläggarna har möjlighet att göra det. De som bemannar stödlinjen talar svenska, engelska, arabiska och kurdiska. Du kan ringa anonymt.

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Information om våldsbejakande extremism och vad man kan göra för att motverka det finns även på den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremisms webbplats.