Låneregler och avgifter

Telefon
0505-17030

E-post
biblioteket@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 36

Öppettider
Mån-fre kl. 12.00-18.00, Lör kl. 10.00-13.00

Postadress
546 32 Karlsborg

Det mesta på biblioteket är gratis! Ditt första lånekort kostar ingenting och ger dig tillgång till en hel värld av läsupplevelser och information.

Lånekort

Ditt lånekort är en personlig värdehandling. Förlorat eller förstört lånekort ska snarast anmälas till biblioteket. Du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort – även det som obehöriga har lånat. Barn under 16 år får lånekort sedan målsman undertecknat låntagarförbindelsen. Målsman ansvarar för barnens lånekort och lånen som görs på dessa.

Lånetid

Lånetiden är normalt fyra veckor. Tidskrifter och efterfrågade böcker har en kortare lånetid – 14 dagar. För DVD-film är lånetiden 7 dagar och minimiåldern för att låna är 15 år. Återlämningsdatum får du besked om när du lånar och det finns att läsa på det kvitto du får över dina lånade böcker.

Pinkod

Till ditt lånekort kan du få en fyrasiffrig pinkod. Med denna kan du logga in på Mina uppgifter i Bibliotekets mediekatalog. Där kan du se dina lån, låna om dina böcker och reservera utlånade böcker. Vill du låna e-böcker för att läsa eller lyssna på så måste du också ha lånekort och PIN-kod. Där kan du låna om dina böcker och reservera utlånade böcker. Lånekort och pinkod behöver du även när du ska boka tid på biblioteks datorer. Prata med bibliotekspersonalen som hjälper till med koden och kan berätta mer.

Omlån

Du kan låna om en bok om den inte har reserverats av en annan låntagare. Detta kan också göras per telefon, e-post eller via bibliotekets webbsida. Ha böckerna tillgängliga när du kontaktar biblioteket. Du kan låna om en bok 3 gånger.

Fjärrlån

Har vi inte det du söker kan vi låna in från annat bibliotek. Lånetiden bestäms av det ägande biblioteket. För omlån av fjärrlån kontakta biblioteket. Böcker som finns på kommunens egna bibliotek fjärrlånas ej.

Reservationer

Om det du söker är utlånat har du möjlighet att reservera via bibliotekets hemsida, per telefon eller e-post.

Försenade lån

Lämnar du inte tillbaka i tid tas det ut en förseningsavgift. Lämnas medierna i brevinkastet då biblioteket är stängt avregistreras de inte förrän biblioteket öppnar igen. Vid återlämningen läggs förseningsavgiften automatiskt in som en skuld. Detta gäller endast vuxenmedier. Överstiger förseningsavgiften 150 kr spärras du och kan inte låna förrän skulden är betald. Det går bra att delbetala. Det skickas ut två påminnelser därefter skickas en faktura.Se vidare under Avgifter.

Inköpsförslag

Saknar du något på biblioteket – lämna gärna inköpsförslag till personalen!

Bibliotekets datorer

På bibliotekets datorer kan du göra sökningar på internet, betala räkningar, sköta din e-post m m. Det är självklart förbjudet att besöka pornografiska, rasistiska eller liknande sidor, och att skriva kränkande inlägg i  diskussionsforum eller på chattsidor. Det är gratis att använda bibliotekets datorer.

Godkännande

När du har skrivit din namnteckning på lånekortet har du därmed godkänt bibliotekets låneregler. Det du lånar eller beställer registreras i en databas. Dessa uppgifter är skyddade. Personuppgiftslagen PUL. Jag är härmed medveten om att jag finns med i bibliotekets dataregister.

Utlån och återlämning

På biblioteket kan du själv låna och lämna tillbaka dina böcker, CD, DVD och tidskrifter. Detta gör du i utlåningsstationen alldeles innanför entrén. Du använder ditt lånekort eller knappar in ditt personnummer.

Ibland när du lämnar tillbaka visas en röd pil på displayen. Ställ då boken på understa hyllan, så tar vi hand om den.

AVGIFTER

 Avgifter på biblioteken i Karlsborgs kommun fr.o.m. 2013-01-01

Förseningsavgift: 1 kr/dag och bok, lånetid 4 veckor, debitering börjar den 5:e veckan. Påminnelse skickas ut var fjortonde dag vi två tillfällen, därefter skickas faktura med priset av medierna. Maximalt belopp för försenade böcker är 150 kr vilket måste betalas för att åter kunna låna ; gäller endast vuxenmedier; DVD-film 20 kr/dygn och film.

Förkomna medier: inköpspris gäller; om mediet inte finns att köpa blir summan 200 kr för vuxenlitteratur och 100 kr för barnlitteratur. DVD-film 400 kr.

Förkomna lånekort: 20 kr för vuxna och 10 kr för barn.

Reservation av medier: ingen avgift. Alla typer av media går att reservera förutsatt att de är utlånade.

Fjärrlån: 20 kr/media. Artikelkopior 80 kr/artikel.

Kopior, datautskrift och fax av ej allmänna handlingar: svartvit kopiering A4: 3 kr/sida, A3: 6 kr/sida, overheadblad A4: 8 kr/blad. Färgkopiering: A4: 6 kr/sida, A3: 12 kr/sida; Overhead: 15 kr/blad. Kopiering ur referensverk: enligt grundavgift för kopiering.

Kopiering, föreningar: enligt grundavgift för kopiering med 50% rabatt.

Fax: avgående inom Sverige: första sidan 10 kr, därefter 5 kr per sida. Avgående utomlands: första sidan 20 kr, därefter 5 kr per sida. Inkommande: 5 kr per sida.

Plastkassar: 2 kr. Tygkassar: 20 kr

Försäljning av utgallrade medier: 5 kr/bok, 20 kr/kasse. Tidskrifter 40 kr/årgång; försäljning av årsböcker behandlas i särskild ordning.

Moms ingår enligt gällande regler.

Välkommen till biblioteket och kom ihåg att ta med ditt lånekort varje gång du besöker ditt bibliotek!