Stödpaket till föreningar med anledning av corona pandemin

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att en del av bidragsbudgeten ska prioriteras till att stötta föreningar som påverkats under pandemin. Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att kunna fortsätta vara aktiva, bedriva och utveckla sin verksamhet. Då anslagen är begränsade kommer barn- och ungdomsverksamhet samt de föreningarna med akuta behov prioriteras vid fördelning av pengarna.


Föreningar kan söka bidrag för:

• Ekonomiskt stöd om akuta ekonomiska situationer uppstått på grund av pandemin.

• Ekonomiskt stöd för coronaanpassade aktiviteter och projekt under år 2020 – april 2021.

• Ekonomiskt stöd till föreningar med fasta driftskostnader för egen anläggning.

Kriterier för coronabidrag

1. Bidraget kan sökas av föreningar verksamma inom Karlsborgs kommun. 

2. Vid bedömning tas hänsyn till föreningens totala ekonomi.

3. Varje ansökan bedöms enskilt utifrån respektive förenings förutsättningar.

4. Föreningen ska i sin ansökan/blankett redogöra för/bifoga:

   • Hur föreningens ekonomi påverkats negativt.

   • Ekonomisk redovisning för år 2019 och år 2020 (balans- och resultatrapport,  revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse).

   • Vad föreningen själva har gjort för att underlätta den ekonomiska situationen.

   • Redogörelse för coronaanpassade aktiviteter och projektstöd från annan part.

Blankett för ansökan om coronabiddrag finns under sidan E-tjänster och blanketter

Ansökan ska vara inskickat senast den 31 maj 2021 till Karlsborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg

Lokalt aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget år 2021 kommer, liksom år 2020, att baseras på 2019 års aktiviteter om föreningens aktiviteter är färre 2020. På detta sätt kompenseras föreningar för de föreningsaktiviteter som inte kommer genomföras under året och vi säkerställer att aktivitetsbidraget (Lok-stödet) år 2021 blir minst lika högt som under år 2020. 

Evenemangsbidrag

De föreningar som blivit beviljade evenemangsbidrag får behålla dessa om de genomför evenemanget inom ett år från ansökningstiden.