Utmärkelser kultur och fritid

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Papper i olika färger, formade som händer

Kommunen sätter stort värde på invånarnas engagemang och insatser inom kultur- och fritidsområdet och delar därför ut Utmärkelser en gång per år. Här hittar du den information du behöver för att själv ansöka eller tipsa oss om någon du tycker är aktuell.

Stipendium för unga

Ung kultur och Ung fritid ska uppmuntra talang inom områdena kultur och idrott/fritid. Stipendiebeloppet är 3 500 kr vardera.

Villkor:
Ålder: till och med det år man fyller 20 år. Stipendiaterna ska vara födda eller bosatta i Karlsborgs kommun.

Pris förtjänstfulla insatser

Pris delas ut för förtjänstfulla insatser inom antingen kultur- eller fritidsområdet och varierar beroende på mottagaren. Pris kan även delas ut till förening eller organisation som i sitt arbete har bidragit till att utveckla kultur-fritidslivet i Karlsborg. I det fall pris för förtjänstfulla insatser tilldelas en privatperson som är aktiv i en förening eller organisation kan nämnden tilldela föreningen eller organisationen en prissumma eller gåva om max 3000 kr. 

Villkor:
Ålder: från och med det år man fyller 21 år. Pristagarna ska vara födda eller bosatta i Karlsborgs kommun.

Utmärkelserna delas ut efter förslag eller egen ansökan. Under rådande omständigheter kommer utmärkelserna delas ut under hösten/vinter. Vi återkommer med datum för utdelning.

Förslag och ansökan till utmärkelser för 2022

Nomineringsperioden för 2022 är inte öppnad än, vi återkommer om datum för nomineringsperiod.