Kort från kommunfullmäktige

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Ordförandeklubba

3 april 2018

Kommun och politik

Kort från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26 togs bland annat beslut om:

  • Årsredovisning 2017

Kommunfullmäktige godkände det upprättade förslaget till årsredovisning 2017.

  • Framställan från AB Karlsborgsbostäder angående nybyggnation av hyresrätter vid Krogstorp 1:304 i Mölltorp

Kommunfullmäktige biföll AB Karlsborgsbostäders framställan om nybyggnation av hyresrätter.