Kajsa Eriksson Larsson blir tillförordnad kommunchef

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

6 december 2018

Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

Kommunens nuvarande kommunchef, Kjell-Åke Berglund meddelade i somras att han kommer att gå i pension 1 februari 2019. Rekrytering av ny kommunchef påbörjades därför under hösten, men avbröts då en samlad bedömning visade att det saknades lämpliga sökande. En ny rekrytering kommer att starta i början av 2019 med målet att en ny kommunchef finns på plats i augusti.

Under tiden som rekryteringen pågår ska tjänsten som kommunchef lösas internt i kommunen. I normalfallet är det kommunens ekonomichef som är ställföreträdande kommunchef och som därmed träder in vid ordinarie kommunchefs frånvaro. Men kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, som leder rekryteringen tillsammans med ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, insåg svårigheterna i att kombinera dessa två tjänster. - I det här läget när det handlar om en längre period, är det inte rimligt att det uppdraget ska skötas i kombination med ett annat heltidsuppdrag, menar Peter.

Kommunens barn- och utbildningschef, Kajsa Eriksson Larsson, blev istället tillfrågad och har också tackat ja till tjänsten som tillförordnad kommunchef under tiden som rekrytering av ny kommunchef pågår.

Frågan är förankrad internt, bland annat i kommunchefens ledningsgrupp, hos närmast berörd personal i kommunledningsförvaltningen, inom barn- och utbildningsförvaltningen samt bland fackliga företrädare. På barn- och utbildningsförvaltningen inleds förstås omgående arbetet med att ta fram en lösning för sin ledningsorganisation. Peter Lindroth är säker på att det här blir bra och välkomnar Kajsa till sin nya tjänst. - Vi tror starkt på den här lösningen, både med Kajsa som kommunchef och att det går att hitta en hållbar lösning på barn- och utbildningsförvaltningen.