Karlsborg deltar i satsning mot vardagsrasism

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

3 juli 2018

Vård, stöd och omsorg

Karlsborg har tillsammans med Hjo och Tibro fått närmare 1,4 miljoner från Länsstyrelsen i Västra Götalands län för ett projekt mot vardagsrasism som kommer att starta under hösten.

Projektet ska bidra till ökad medvetenhet om vardagsrasism och hur vi kan arbeta för att motverka och förebygga detta. Det kommer att bjudas på föreläsningar och andra aktiviteter för personal och allmänheten. Kommunerna kommer att arbeta inom de egna organisationerna för att bland annat bredda kunskapen om vardagsrasism, och frågan om hur man kan motverka det på olika sätt. Projektet kommer även arbeta för att engagera företag och föreningslivet i arbetet.  Kampanjen kommer att genomföras våren 2019.

Målet är att så många som möjligt från Hjo, Tibro och Karlsborg ska kunna ta del av satsningen, samt att projektet ska kunna bidra till att minska utanförskapet och göra samhället mer öppet.

Sök tjänsten som integrationssamordnare / projektledare

Till det nystartade projektet söker vi genom Tibro kommun en integrationssamordnare / projektledare för att arbeta med mottagande av nyanlända och bidra till utveckling av arbetet. Det är Tibro kommun som tillsätter tjänsten, och eventuella frågor om tjänsten ska ställas direkt till Tibro kommun. Sista ansökningsdagen är den 5 augusti 2018.

Läs mer om hur du söker tjänsten här