Ansök om Folkhälsopriset 2018

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

19 juni 2018

Vård, stöd och omsorg

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att dela ut ett folkhälsopris på 30 000 kronor i Skaraborg. Till folkhälsoarbete ingår såväl att stödja det som är friskt, som att motverka det som är ohälsosamt. I år är insatser som främjar psykisk ohälsa något som hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt vill lyfta.

Folkhälsopriset 2018 avser bland annat ett aktivt arbete för att förebygga sjukdomar och skador, främjandet av hälsosamma levnadsvanor, insatser som ökar individens möjlighet för att kontrollera sin hälsa och utveckling av metoder för att mäta hälsa och hälsorelatera livskvalitét.

Ansökan skall senast vara Hälso- och sjukvårdsnämnden tillhanda den 8 oktober 2018 och kan skickas till e-post hsn.ostra@vgregion.se

Kriterier för folkhälsopriset 2018

* Ansökan ska avse aktiviteter eller insatser där samverkan sekr mellan lokala aktörer inom folkhälsoområdet

* Aktiviteten ska ha tydligt syfte och mål

* Resultatet ska kunna visas i uppföljning eller utvärdering

* Aktiviteten ska kunna genomföras även i andra kommuner i Skaraborg.

För mer infromation, se gärna Västra Götalandsregionens hemsida.