Karlsborgs kommun söker kontaktpersoner - LSS

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

personer tillsammans

29 juni 2018

Huvudwebb, Vård, stöd och omsorg

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen.

Insatsen kontaktperson kan ansökas enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. Man träffas oftast några gånger per månad, mellan 4 till 12 timmar, och gör saker tillsammans, till exempel gå och fika, gå på bio, promenera, bada eller bara sitta och prata.

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet, det räcker att du minst är 17 år gammal. Det är dock viktigt att du är intresserad av andra människor, är lyhörd och har tid för ditt uppdrag i vardagen. 

När man har ett uppdrag som kontaktperson så utgår ett arvode samt en omkostnadsersättning. Omfattningen av uppdraget varierar. Du kan givetvis ha flera uppdrag samtidigt.

Vill du vara med och göra skillnad för en annan människa? Kontakta enhetschef 0505-170 25, 0505-170 32

www.karlsborg.se/kontaktperson