Projekt på förskolan Myran

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

25 juni 2018

Huvudwebb, Utbildning och barnomsorg

Under vårterminen har avdelning Stacken arbetat med flera projekt och avslutade sedan med en utställning för föräldrarna.

Projekt Brobygge

Projektarbete i flerspråkighet och interkulturalitet där förskolan Vätterskolan och Myran samarbetat. Projektet gick ut på att vi tillsammans skulle bygga broar och samarbeta mellan förskolorna. Vi startade upp med att titta på en film om vår kanalbro.

Barnens kommentarer: ”Man kan köpa glass där”, ”Där kan man åka över”, ”Båtar åker under”, ”Det plingar när bron går upp”.

Vi fick sedan arbeta på respektive förskola med att bygga broar. Barnen fick kolla på olika brokonstruktioner och sedan satte de igång att bygga. Barnen fastnade för en hängbro som de tyckte såg häftig ut men brobygget gick mer och mer åt att se ut som våran egen kanalbro. Det skulle vara ljussignaler som plingade och de ville också få till några träd. Barnen skapade även en båt som kunde åka under bron. Under projektet Brobygge tränade vi på kommunikation och samarbete.

Projekt Odling

Projektet ingår i förskolans prioriterade mål ”Öka barnens medvetenhet kring livsstil och hälsa”.
Barnen var delaktiga i hela odlingsprocessen från frö till planta. Barnen fick så i egna krukor som var nedbrytbara. De rensade ogräs, gallrade och vattnade.

Barnens kommentarer: ”Potatisen behöver jord”, ”Man måste vattna”, ”Jag vill gräva i lådan”.

Projekt Återvinning

Barnen har undervisats i källsortering och sambandet i att återvinna. Barnen var delaktiga i sopsortering och sorterade papper, plast och tidningar på förskolan. Barnen förstod sambandet att sortera och slänga olika material i olika kärl för att senare gå till återvinningsstationen och lägga i rätt container.

Programmering

Vi arbetar med undervisning i programmering vilket är ett sätt att utveckla och utmana barnens digitala kompetens. Vi använder oss av en Blue-Bot (en liten robot) och arbetar med steg-för-steg-planering. Det ges även goda möjligheter för att öva turtagning, lägesbeskrivning, logiskt tänkande, kommunikation, samarbete samt färg och form. Det är ett roligt och spännande sätt att arbeta tillsammans. Det livslånga lärandet måste börja så tidigt som möjligt för att skapa en fast grund att stå på oavsett ämne.

Myranloppet

Utifrån vårt arbete med livsstil och hälsa har vi genomfört Myranloppet. Det är en gemensam aktivitet där alla barn på förskolan Myran deltar. Vi undervisar i hur kost, sömn och fysisk aktivitet påverkar varandra. Att tillsammans genomföra olika aktiviteter skapar en bättre sammanhållning och ger möjligheter möten mellan barnen från olika avdelningar.