Projekt Vättermyrans bromöten

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

14 maj 2018

Huvudwebb, Utbildning och barnomsorg

Pedagoger inom förskolan i Karlsborgs kommun har fått möjlighet att läsa högskoleutbildningen ”Flerspråkighet och Interkulturalitet”. Kursen utmynnade i ett gemensamt projekt mellan förskolorna Vätterskolan och Myran. Projektet gick ut på att skapa möten mellan människor, bygga broar och se möjligheter till att överbrygga skillnaderna och se dem som en tillgång för att skapa förutsättningar för flerspråkigt och interkulturellt samarbete.

Barnen har skapat olika broar på sina respektive avdelningar på sina förskolor. I vackert vårväder träffades och möttes alla barnen på förskolan Vätterskolan för att skapa gemensamma broar ute på gården. Barnen fick tillgång till olika spill- och återvinningsmaterial. Tillsammans skapades otroligt fantasifulla kreationer. Barnen kommunicerade med varandra oavsett olika språk genom att samarbeta och skapa gemenskap. Resultaten av projektet har även varit utställda på biblioteket i Karlsborg.