Kommunfullmäktige sammanträder

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Ordförandeklubba

22 oktober 2018

Kommun och politik

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 oktober 2018, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 oktober 2018, kl. 18.30 i Sessionssalen i Karlsborgs kommunhus.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om program för social hållbarhet i Karlsborgs kommun.

Några av dagens ärenden:

  • Friluftsplan Karlsborgs kommun
  • Taxa för tomter kv. Parken - del av fastigheten Svanvik 3:137
  • Budget 2019