Arbetsmarknadsenheten sår frön

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Arbetsmarknadsenheten sår ett frö

3 december 2019

Näringsliv och arbete

Arbetsmarknadsenheten gav alla kommunens chefer varsitt nyplanterat frö i en guldfärgad kruka. Tanken är att så ett frö till en relation till vår verksamhet och löpande påminna om att man som chef kan göra skillnad och bidra till Guldplats Karlsborg genom att tex öppna dörren till en praktik.

Arbetsmarknadsenheten utför olika uppdrag och hjälper till med att rusta människor med olika jobbnycklar. Vårt viktigaste verktyg är praktik och det är där chefen kommer in i bilden. Chefen på en arbetsplats är ofta dörrvaktaren, dvs den som kan öppna dörren till ett socialt sammanhang som kan göra skillnad - på riktigt! Det kan dessutom både höja kvalitén på och bidra till en långsiktig kompetensförsörjning av verksamheten.

Kan du tänka dig att öppna dörren för en praktikant? Om svaret är JA säg var och vem vi ska kontakta. Om svaret är NEJ, skulle jag vilja att du hörde av dig och berättar varför!

Tänk om det är enkelt...

Det krävs egentligen inte mycket för att ett frö ska ges möjligheten att växa. Det är några förutsättningar som behöver komma på plats, sedan sköter naturens inneboende växtkraft sig i princip helt självt. Fröet gror och börjar bygga ett rotsystem och ett bladverk som skapar förutsättningar för att nyttja sin omgivning till att bli en fantastisk växt eller blomma.

Efter ett tag kanske krukan blir lite för trång för att blomman eller växten ska kunna nå sin fulla potential.Den behöver ges ett nytt sammanhang, få en ny jordmån och ny näring för att fortsätta växa och utvecklas.

Arbetsmarknadsenheten ser på samma sätt på de personer som just nu inte har ett arbete. Alla människor vill och kan utvecklas men vi behöver tillsammans hjälpas åt att rigga ett antal grundläggande förutsättningar. När det väl är gjort krävs inga stora arbetsinsatser utan vi kan låta tiden och människans inre växtkraft verka, betrakta det som händer med nyfikenhet och låta oss fascineras av vad som sker. Det enda vi behöver göra är att med jämna mellanrum undersöka och justera förutsättningarna.

Vi är övertygade om att genom att bara öppna dörren till olika sociala sammanhang skapas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Människors känsla av sammanhang får möjligheten att gro och ge en grund till människan att kunna växa sig starkare.

Du kan göra skillnad!

Med en enkel kruka vill vi så ett frö till ett samarbeta mellan dig, den verksamhet du bedriver och arbetsmarknadsenheten. En liten påminnelse om att du kan göra skillnad och att vi finns där för att tillsammans med dig skapa förutsättningarna för att människor ska kunna växa.

Hör av dig och berätta om hur det går för ditt frö och vilka tankar du har om hur vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar!

Vill du också ha ett frö?