Information, frågor och svar om Nya Strandskolan

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Informationskväll på Fästningsteatern om Nya Strandskolan

27 november 2019

Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Utbildning och barnomsorg, Nya Strandskolan

Tisdag 26 november kom ett sjuttiotal personer till Fästningsteatern för att ta del av information om planeringen, skissförslag, byggprocessen och skolverksamheten i samband med den kommande byggnationen av Nya Strandskolan. På plats fanns kommunala tjänstepersoner, entreprenör från Asplunds Bygg samt arkitekt från Link Arkitektur.

Under kvällen informerade kommunen om bakgrunden till och förutsättningarna för nybyggnationen.

Arkitekten från Link visade skisser på två olika byggnader; en envånings- och en tvåvåningslösning. Kopplat till skisserna visade också arkitekten de siktvinklar mot Bottensjön som de hus som ligger innanför skolan kommer att få.

Asplunds Bygg informerade om byggprocessen; de aktiviteter som kommer att ske och hur dessa kan komma att påverka omgivningen. 

Som avslutande punkt informerade kommunen också om hur skolverksamheten kommer att påverkas under byggtiden och var de olika årskursena kommer att vara placerade.

Åhörarna ställde ett antal frågor under kvällen som vi, tillsammans med svaren, inom kort kommer att publicera här på vår webbplats.

De presentationer som visades kan du också ta del av här nedan.