Hållbart arbetsliv i Skaraborg avslutas - treårigt projekt för välbefinnande i yrkeslivet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vuxna män och kvinnor som har projektmöte

3 oktober 2019

HUVUDWEBB, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete

Nu avslutas det treåriga projektet Hållbart arbetsliv i Skaraborg (HAS) som bedrivits vid Högskolan i Skövde. Projektet har verkat för förebyggande åtgärder kring sjukfrånvaron inom Vård- och omsorgssektorn i fyra skaraborgska kommuner; Götene, Hjo, Lidköping och Karlsborg.

Samarbete mellan Högskolan och fyra kommuner 

Sedan början av 2017 har projektet Hållbart arbetsliv i Skaraborg bedrivits vid Högskolan i Skövde. Projektets mål har varit att, genom att bland annat främja välbefinnande och stärka arbetsgrupper, bidra till minskat antal sjukskrivningar i vård- och omsorgssektorn inom de fyra kommunerna Götene, Hjo, Lidköping och Karlsborg. Insatserna har skett på både individ-, grupp- och organisationsnivå genom ett antal storföreläsningar på Högskolan i Skövde, där deltagare från samtliga kommuner deltagit.  

– Vår medverkan i HAS-projektet har hjälpt till att skapa forum för att lyfta och arbeta med bitar som hela tiden finns med i det dagliga arbetet för våra medarbetare. Det har varit betydelsefullt att tillfälle getts till att öka kunskaperna kring kommunikation, gruppdynamik och den egna rollen i organisationen, för både medarbetare och chefer, berättar Therese Lindroth, projektkoordinator i Karlsborgs kommun.  

Förutsättningar för nytt lärande 

Högskolan i Skövde har bidragit med kompetens från flera olika forskningsdiscipliner. Deltagarna har fått ta del av metoder och kunskap inom bland annat kognitiv neurovetenskap, folkhälsovetenskap, socialpsykologi och företagsekonomi. Kunskap och verktyg för att lättare kunna hantera vardagen i en påfrestande yrkesroll är dock inte det enda projektet bidragit med.  

– För Karlsborg kommuns del har det varit givande att få vara en del av sammansättningen av kommuner som projektet haft. Detta har inte förekommit tidigare, vilket även det har skapat förutsättningar för nytt lärande, säger Therese Lindroth. 

Projektet avslutas med en slutkonferens på Högskolan i Skövde tisdagen 1 oktober.