Karlsborg klättrar återigen i företagsklimatet och har nått delmålet om en topp 100 placering i Sverige

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Företagsklimatet-Karlsborg 2019

1 oktober 2019

Näringsliv och arbete

Under förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet bland Sveriges kommuner. Totalt klättrar Karlsborg 20 placeringar och befinner sig nu på plats 93 av landets 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige.

Under förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet bland Sveriges kommuner. 

Totalt klättrar Karlsborg 20 placeringar och befinner sig nu på plats 93 av landets 290 kommuner. 

Undersökningen baseras på enkätsvar och Svenskt Näringsliv skickar ut frågeformulär till totalt 70 000 svenska företag. I Karlsborgs kommun svarade 48,3% av de tillfrågade företagen, totalt 84 st. 

Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och UB AB. Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra frågor och statistikfaktorer är svårare för kommunala politiker och tjänstemän att påverka. Rankingen är alltså en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag.

Ett förbättringsområde är skolans attityder till företagande där vi på en skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt, får betyget 3,68 av företagarna och 3,4 av politikerna.

Det långsiktiga målet är att vara bland en av de 50 främsta kommunerna i landet.

Vill du läsa mer om Svenskt Näringslivs ranking? Besök https://www.foretagsklimat.se/ och sök Karlsborg.

Är du som företagare i Karlsborg intresserad av företagsklimatet i Karlsborg? Välkommen till Karlsborgsfrukosten den 15/10 kl. 07:30 på Brodit. Då kommer bland annat Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv och berättar om rankingen.