Vi löser problemet med lukten från reningsverket

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Penna bockar av i en checklista

4 juni 2020

Bygga, bo och miljö

Vi har fått in klagomål på dålig lukt runt avloppsreningsverket i Norra skogen. Lukten uppstod i samband med att vi bytte ut vår maskin som behandlar avloppsslammet. Vi har nu hittat en lösning på problemet och räknar med att lukten ska minimeras.

Orsaken till lukten

Efter att vi bytte ut vår slambehandlingsmaskin på avloppsreningsverket i Norra skogen, blev det en annan karaktär på vårt avloppsslam. Slammet är mycket torrare än tidigare och detta orsakar en skarp och frän lukt. Den lukten från slammet sprids sedan med vinden till omgivande bebyggelse. När vi bytte maskin hade vi inte räknat med den här negativa förändringen. 

Så här löser vi problemet

Vi åtgärdar nu problemet genom att tömma av vårt slamlager och istället lasta det direkt i container för borttransport. Detta innebär att endast en container kommer att vara placerad på vår lageryta och sedan transporteras bort så fort den är fylld.

Från och med vecka 26 och 4 månader framåt kommer vi att använda våra vassbäddar som behandling för vårt slam. Då kommer inget slam att lagras eller köras med container.

Räknar med att lukten minimeras

Vi räknar med att luktproblemen ska minimeras när vi inte längre lagrar något slam på vår upplagsplatta, utan endast en container som samlar upp slammet finns på plattan och töms så fort den är fylld.