Konstverk ska pryda Carl Johanskolan

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Politiker, tjänstepersoner och elev står tillsammans intill fasaden på Carl Johanskolan

21 april 2021

Under de närmaste dagarna kommer ett konstverk signerat skoleleven Ludvig Junggren att ta form på Carl Johanskolans fasad. Alla som passerar förbi skolan via Storgatan kommer inom kort kunna njuta av en vacker utsmyckning, som med all säkerhet kommer skapa positiv uppmärksamhet för skolan såväl som för hela Karlsborg.

(På bilden står Kjell Sjölund, Dareen Mansowr, Muhannad Alali, Ludvig Junggren och Erika Ohlsson. Framför sig har de en miniatyr av husgaveln och konstverket, så som det ska se ut när det är monterat.)

Startskott för den fortsatta utvecklingen av skolan

Idén att skapa någon form av utsmyckning på fasaden väcktes av skolchef Harald Lundqvist och tanken växte fram i samband med planeringen kring ombyggnationen av skolan. – När vi diskuterade ombyggnationen sneglade vi också på den här gaveln som är väldigt framträdande och som är riktad ut mot väg 49 där det passerar väldigt många varje dygn, säger Harald. – Skolan i sig är ett blickfång och framförallt den här gaveln som sticker ut så tydligt mot vägen. Därför tänkte vi att det skulle passa väldigt bra med en utsmyckning på den, menar han.

Idén förankrades även bland politikerna i barn- och utbildningsnämnden. – Idén som sådan var vi positiva till direkt, säger nämndens ordförande Kjell Sjölund och menar att den går helt i linje med den ombyggnation som planeras framöver. – Vi backade upp detta bland annat med tanke på kopplingen till allt som ska hända här på skolan, fortsätter han.

Eleverna involverades

Nära till hands låg förstås också att involvera skolans elever och deras kreativa och konstnärliga förmågor. – Jag tog kontakt med Erika Ohlsson, som är bildlärare på skolan och hon nappade på idén, fortsätter Harald. Erika planerade därför in detta i bildundervisningen och gav alla elever i uppgift att utforma en utsmyckning till fasaden. – Det var en väldigt bra uppgift för eleverna för att på så sätt få lära sig mer om offentlig utsmyckning och vad som kan funka i sådana sammanhang, menar Erika.

Framröstning av det vinnande bidraget

Efter att alla elever hade gjort sina förslag röstade varje klass fram ett antal bidrag som sedan gick vidare till elevrådet. Där gjordes ytterligare ett urval innan det slutgiltiga beslutet togs av en jury bestående av tjänstepersoner och politiker i kommunen. – Det var många fina bidrag som vi hade att välja mellan, påpekar Erika.

Vid utformningen hade eleverna ett antal krav att förhålla sig till, bland annat att konstverket skulle vara utformat så att det kunde sättas upp och monteras utan att göra något större åverkan på fasaden. – Om det någon gång i framtiden behöver tas bort är det meningen att fasaden ska få tillbaka sitt ursprungliga utseende, betonar Harald.

Det vinnande bidraget är utformat av Ludvig Junggren och motivet är Götiska valvet på Karlsborgs fästning i en cirkelformad inramning. Allt i en guldgul färg. När Ludvig tog sig an uppgiften försökte han tänka ut något som var karaktäristiskt för Karlsborg. – Jag funderade på vad som symboliserar Karlsborg och då tänkte jag på fästningen och på valvet som liksom är entrén till fästningen, berättar Ludvig.

Biträdande rektor Annie Fredriksson lyfter i sammanhanget också fram den metafor som skolchefen i någon av juryns diskussioner yttrade om att motivet även kan betraktas som ”porten eller ingången till kunskap”, vilket naturligtvis passar in i skolans pedagogiska verksamhet.

Lokala konstnärer gör jobbet

Arbetet med att uppföra Ludvigs konstverk på fasaden utförs av det lokala konstnärsparet Dareen Mansowr och Muhannad Alali. De jobbar i materialet frigolit, vilket först formas och färgsätts för att sedan bearbetas och bestrykas med glasfiber för en beständig och hård yta. Konstverket jobbas fram i mindre moduler som sedan sätts samman till en helhet på fasaden. För att synliggöra konstverket ytterligare ska en belysning monteras på fasaden för bästa effekt.

Kommunens fastighetsenhet bekostar utsmyckningen

Kommunens fastighetsenhet bekostar hela arbetet och ser också till att belysningen kommer på plats. Fastighetschef Mikael Arthursson har också varit med i den jury som har röstat fram det vinnande förslaget.

Arbetet ska vara klart och konstverket på plats senast 30 april.

Juryn bestod av:

  • Erika Ohlsson, bildlärare Carl Johanskolan
  • Annie Fredriksson, biträdande rektor Carl Johanskolan
  • Harald Lundqvist, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
  • Kjell Sjölund, barn- och utbildningsnämndens ordförande 
  • Michael Fuentes Verdago, verksamhetschef för fritidsgården Kabyssen, kultur-och fritidsförvaltningen
  • Mikael Arthursson, fastighetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Karlsborgs kommun planerar nu för en ombyggnation av kommunens högstadieskola, Carl Johanskolan. Arbetet inleds med upphandling av ett så kallat partneringprojekt där det företag som vinner upphandlingen kommer genomföra arbetet i tät samverkan med kommunen. Projektet kommer att innehålla allt från en inledande planering och projektering till den efterföljande ombyggnationen.