Arbetslag för naturnära arbeten

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

Lägereld vid sjön

9 juni 2021

Karlsborgs kommun har beviljats pengar från Länsstyrelsen för att starta upp ett arbetslag för Naturnära jobb. Förhoppningen är att arbetslaget ska vara igång innan midsommar. Målsättningen är att personerna som anställs ska komma närmare arbetsmarknaden och samtidigt bidra till långsiktigt hållbart nyttjande av Karlsborgs naturtillgångar.

Naturnära jobb handlar om att ge personer är nyetablerade i Sverige, eller personer som varit arbetssökande en längre tid, möjlighet till anställning under en begränsad tid. Under sin anställning får personen grundläggande erfarenhet av arbetsmarknaden, men också utbildning inom de områden där de utför sina arbetsuppgifter exempelvis inom natur- och landskapsvård och användande av olika handredskap som tex röjsåg och vissa fall motorsåg. 

Kommuner kliver in där Skogsstyrelsen ej är aktiv

I normalt är det Skogsstyrelsen som i samarbete med framför allt Arbetsförmedlingen arbetar med Naturnära jobb och använder sig av arbetsmarknadsåtgärden extratjänster för att anställa personerna under 12 månader. Under våren skickade Länsstyrelsen ut en förfrågan, till de kommuner som Skogsstyrelsen inte verkar i om möjligheten att söka pengar för att starta upp kommunala motsvarigheter.

Karlsborgs kommun skickade in en projektansökan och har för några veckor sedan beviljats totalt 650.000kr för att starta upp ett arbetslag. Medlen får användas till inköp av utbildning, utrustning, arbetsledning och transport men inte till lönekostnader för deltagarna i arbetslaget.

Många möjligheter

Ett utmaning, som gjort att flera kommuner avstått från att söka pengarna, är att Arbetsförmedlingen i Skaraborg bromsat upp förlängningar och nya beslut av extratjänster. Men i Karlsborg jobbar vi nu för fullt med att hitta nya lösningar för lönestöd genom Arbetsförmedlingen och använda de medel som politiken tidigare tagit beslut om för att anställa personer som är i behov av ekonomiskt bistånd, berättar Kristian Lagerström.

Ett urval personer aktuella i arbetsmarknadens verksamhet kommer att få tidsbegränsade anställningar, utbildning och sedan jobba praktiskt med att tex underhålla leder, vindskydd, bryggor, eldplatser och badplatser runtom i kommunen, berättar Stefan Nordqvist som är arbetsledare i arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamhet. 

- Även om ingen ännu har anställts så är går det inte att ta miste på glädjen när personenerna fått information om att vi startat en process för att anställa dom, berättar Göran Nilsson som är handledare på arbetsmarknadsenheten.

Högt tryck på vår natur

Pandemin har inneburit ett ökat tryck på många platser i naturen och med arbetslagets insatser hoppas man kunna möta det öka trycket och bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av Karlsborgs naturtillgångar.

Mer information på Skogsstyrelsens webbplats